program tour

EASY LAVENDER TOKYO (TZ) 5D3N JUN-JUL UPDATE 28 MAY 17

22,900 THB฿

EASY BEAUTIFUL TOKYO (TZ) 5D3N JUNE-SEP UPDATE 08 MAY 17

22,900 THB฿

ทัวร์ไต้หวันฟินเว่อวร์ 6 วัน 4 คืน ถึงเดือนตุลาคม 2560

17,999 THB฿

ทัวร์ไต้หวัน 6วัน4คืน อาลีซาน มีนาคม – ตุลาคม 2560 โดยนกสกุ๊ต

22,999฿

ทัวร์ปักกิ่ง 4วัน 3คืน ตั้งแต่เมษายน – สิงหาคม 2560 โดยนกสกุ๊ต

14,999฿

TOUR HOKKAIDO 5D4N BY ASIA ATLANTIC

37,900฿

TOUR OSAKA – TAKAYAMA 5D3N APR – MAY 2017 BY AIR ASIA X

31,900฿

TOUR KOREA 5D 3N MAY 2017 BY ESTAR JET / JEJU AIR

12,500฿

TOUR HOKKAIDO 6D4N MAY – JUL 2017 BY ASIA ATLANTIC AIRLINES

31,999฿

TOUR TOKYO PINK BLOSSOM 3-6/10-13 APR 2017 BY NOK SCOOT

33,999฿

TOUR OSAKA – TOKYO 5D4N 7 – 11 APR 2017 BY SCOOT

37,900฿

TOUR TOKYO 4D3N APR BY AIR ASIA X

29,900฿

ทัวร์ฮ่องกง – ลันเตา 3วัน2คืน BY HONGKONG AIRLINES

14,999฿

ทัวร์ฮ่องกง เสินเจิ้น มาเก๊า 4วัน3คืน BY HONGKONG AIRLINES

14,999฿

ทัวร์ปักกิ่ง 4วัน3คืน เดือนมีนาคม – ตุลาคม 2560 BY NOK SCOOT

12,999฿

HOKKAIDO 6D4N APR – MAY 2017 BY ASIA ATLANTIC AIRLINES

38,888฿

TOUR TOKYO 5D3N APR 2017 BY AIR ASIA X

30,900฿

TOUR HOKKAIDO 5D3N 2-6 / 23-27 APR 2017 BY ASIA ATLANTIC AIRLINES

37,900฿

TOUR OSAKA FUJI NAGOYA 5D4N MAR – MAY 2017

38,888฿

ล่องเรือ 6วัน5คืน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน 11-16 APR 2017 BY THAI AIRWAYS

39,999฿

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน MAR – JUN 2017 BY AIR ASIAX

14,888฿

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND หังโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน11-15/12-16/13-17 APR 2017 BY SHANGHAI AIRLINES

29,888฿

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ผู่โถ่วซาน – หังโจว 11 – 15 APR 2017 BY SHANGHAI AIRLINES

32,888฿

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดีสนี่ย์แลนด์ 11-15 APR 2017 BY CHINA EASTERN AIRLINES

28,888฿

TOUR OSAKA – TOKYO 6D3N MAR – APR 2017 BY AIR ASIAX

36,900฿

TOUR OSAKA SNOW WALL 4D3N APR – JUN 2017

27,999฿

TOUR TOKYO PING MOSS 5D3N APR – JUN 2017 BY SCOOT

24,999฿

TOUR OKINAWA 5D3N MARCH 2017 BY PEACH

22,999฿

TOUR OSAKA SAKURA 4D3N MAR – APR 2017 BY AIR ASIA X

29,999฿

TOUR OSAKA TAKAYAMA 4D3N MAR – MAY 2017 BY AIR ASIA X

31,888฿

TOUR TOKYO – OSAKA 7D 4N APR 2017 BY AIR ASIA X

38,900฿

TOUR SNOW WALL OSAKA – KYOTO – SHIRAKAWAGO – FUJI – TOKYO 5D4N BY SCOOT

38,900฿

TOUR FUKUOKA – NAGASAKI 5D3N MAR – MAY 2017 BY THAI AIRWAYS

39,900฿

TOUR MACAU – ZHUHAI – CHIMELONG 3D2N FEB – JUN 2017 BY AIR MACAU

11,888฿

TOUR MACAU – ZHUHAI 3D2N FEB – JUN 2017 BY AIR MACAU

7,888฿

TOUR TOKYO FUJI APR 2017 BY AIR ASIA X

30,900฿

TOUR สุดติ่ง ZHANGJIA JIE 4D3N MAR – MAY 2017 BY THAI SMILE

13,999฿

TOUR BEAUTIFUL TOKYO 5D3N MAR – APR 2017 BY SCOOT

25,900฿

TOUR TOKYO SAKURA 5D3N 2-6 / 17-21 APR 2017 BY SCOOT

26,999฿

TOUR คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน APR – JUN 2017

22,888฿

TOUR HANOI LOVELY 3D2N FEB – MAY 2017 BY QATAR AIRWAYS

9,999฿

TOUR KOREA LOVE SPRING SEORAKSAN APR 2017 2 BY JIN AIR

18,900฿

TOUR KOREA LOVE SPRING APR 2017 1 BY JIN AIR

17,900฿

TOUR TAIWAN สุดจิ้น!! APR – OCT 2017 BY NOK SCOOT

17,999฿

TOUR MYANMAR 3D2N BOUTIQUE BY BANGKOK AIRWAYS

13,900฿

TOUR MYANMAR 3D2N FEB – MAY 2017 BY AIR ASIA

10,900฿

TOUR TOKYO – OSAKA MAY 2017 BY ASIAX

35,900฿

TOUR TOKYO – OSAKA 6D3N APR 2017 BY AIRASIA X

35,900฿

TOUR BUSAN 4D2N 25MAR – APR 2017

12,900฿

TOUR TOKYO 5D3N APRIL 2017 BY AIRASIA X

30,900฿

TOUR JAPAN ALPS OSAKA – TOKYO 5D4N APR – JUN 2017 BY AIR ASIA X

41,900฿

HONGKONG SHENZHEN 3D2N BY HONGKONG AIRLINES

9,999฿

TOUR HONGKONG MACAU ZHUHAI 4D3N BY ROYAL JODRANIAN

11,999฿

TOUR เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – อู๋ซี 5 วัน 3 คืน FEB – JUN 2017

9,888฿

TOUR SINGAPORE 3D2N JAN – MAY 2017 BY LION AIR

9,999฿