Cruise1

(50%OFF) SuperStar Aquarius : 3 วัน 2 คืน จีหลง

( ไต้หวัน ) – อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน)

เปิดประสบการณ์ใหม่ ล่องเรือสำราญหรู SuperStar Aquarius : 3 วัน 2 คืน เส้นทาง
จีหลง ( ไต้หวัน ) -อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิง และกิจกรรมมากมายบนเรือสำราญครบครัน
วันเดินทาง ระยะเวลา ราคา
 30 ต.ค. 61 3 8,650
 06 พ.ย. 61 3 8,650
 13 พ.ย. 61 3 8,650
 20 พ.ย. 61 3 8,650
 27 พ.ย. 61 3 8,650
 04 ธ.ค. 61 3 8,650
 11 ธ.ค. 61 3 8,650
 18 ธ.ค. 61 3 8,650
 25 ธ.ค. 61 3 8,650

เส้นทางเดินเรือ

วันเดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า
วันที่ 1 จีหลง ไทเป / ไต้หวัน 21.00
วันที่ 2 อิชิกากิ Okinawa / ประเทศญี่ปุ่น 10.00 20.00
วันที่ 3 จีหลง ไทเป / ไต้หวัน

โปรแกรมการเดินทาง

ต้อนรับสู่ จีหลง ประเทศ ไต้หวัน
18.00

 ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสู่เรือสำราญ SuperStar Aquarius ใช้เวลาเดินทาง จากสนามบินเถาหยวนมาที่ท่าเรือจีหลง

ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินลงเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) Keelung Port Terminal :

No.1,Chung-Cheng Road,Keelung, Taiwan Tel: 886-2-24206100

หลังจากนั้นอิสระเดินสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือและพักผ่อนตาม อัธยาศัย

21.00

 เรือสำราญ SuperStar Aquarius ออกเดินทางสู่เกาะ อิชิงากิ ประเทศ ญี่ปุ่น (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว

ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิด ให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )

23.30

 รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 จากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

*ท่านสามารถทราบ วัน เวลา สถานที่ตารางจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จากนิตยสาร Star Navigator ที่จะวางอยู่ที่ห้องของท่านทุกวัน*

ถึง เกาะ อิชิงากิ (หมู่เกาะ โอกินาวา) ประเทศ ญี่ปุ่น
07.00

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั้งละ 1 ห้องอาหาร

Mariner Buffet – international Buffet ชั้น 9

Dynasty Restaurant – Chinese family style ชั้น 9

Spices Restaurant – Malaysian specially buffet ชั้น11

หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชั้น 10

11.00

 เรือเทียบท่าที่ เกาะอิชิกากิ หมู่เกาะโอกินาว่า ของประเทศญี่ปุ่น เกาะ อิชิงากิ เป็น เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาะโอกินาวา

ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจ มากมาย เกาะมีหลายจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นประภาคารประภาคาร Hirakubozaki ซึ่งคุณสามารถ

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของอ่าว อ่าวคาบิระ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ทิวทัศน์ของญี่ปุ่นตลอดจนมหาสมุทรแปซิฟิก

และทะเลจีนตะวันออก มีเขตเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เช่น ตลาดที่มีร้านอาหาร ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติรวมถึงอ่าว

อ่าวคาบิระ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของรัฐบาลแห่งชาติและ หอดูดาว Tamatorizaki ด้วยดอกไม้ไม้ดอกชบา

ถนนรอบเกาะช่วยให้คุณขับรถไปรอบ ๆ ขณะที่คุณเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลดังนั้นเราจึงขอแนะนำ

ให้ใช้รถเช่าหรือรถแท็กซี่เพื่อไปเที่ยวชมจุดชมวิวที่สวยงามทั้งหมด เกาะอิชิกากิเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ยาเอยามะ

ค้นพบเกาะต่างๆของ ยาเอยามะ ใน เกาะอิชิงากิ ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง เพื่อท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของท้องถิ่น

และไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวได้ และกลับมาถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง สำหรับท่านที่ไม่ลงฝั่งสามารถพักผ่อน

กับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญได้ตามปกติ

21.00

 เรือล่องออกจากเกาะ อิชิงากิ (หมู่เกาะ โอกินาวา) ประเทศ ญี่ปุ่น เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพัก

ของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

22.00

 เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่าน

วางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)

**ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

23.30

 รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 จากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางถึง จีหลง ประเทศไต้หวัน
07.00

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั่งละ 1ห้องอาหาร

Mariner Buffet – international Buffet ชั้น 9

Dynasty Restaurant – Chinese family style ชั้น 9

Spices Restaurant – Malaysian specially buffet ชั้น11

14.00

 เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือจีหลง ประเทศไต้หวัน(ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนออกจากเรือได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7)

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside) ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 8,650
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง(Oceanview) ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 10,600
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 13,300